AKTUÁLNÍ VÝSTAVA: Umění je hrou, 3.4.- 31.5.2024, Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR, a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR a následujících,  jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech.

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Kdo je správce?

Podnikám pod jménem Hana Vicherková, IČ: 68354983,
se sídlem Gogolova 244, Frýdek-Místek, 738 01
a jsem zapsána v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Frýdek-Místek.

Provozuji webové stránky www.hanavichi.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mě se zpracováním budou pomáhat.

Jak mne můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, nebo se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mailové adrese info@hanavichi.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje (fakturační údaje a kontaktní údaje) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy.

 • Vedení účetnictví
  Jste-li mým zákazníkem, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů

  Pro marketing eviduji minimální údaje, a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček. Double opt-in (dvojí potvrzení)  je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů. 

  Další zaškrtávací políčka, která využívám a která můžete a nemusíte zaškrtnout:
  Uvítám i články a tipy a rady a aplikace od jiných osob na stejné téma.
  Ano, Facebook i jiné sociální sítě mám rád, klidně na mě mluvte více kanály (telefon, FB...)

   

  ad 1) Jak je to s obsahem od jiných osob

  Občas vám pošlu odkaz na článek nebo nějakou aplikaci jiných osob. Je to proto, že někdo napíše o tématu lepší článek, a já usoudím, že je pro vás přínosný, nebo doporučím aplikaci, kterou využívám a se kterou jsem spokojená.

  Vy to máte pod kontrolou tak, že si prohlédnete nabídku, a pokud vás zaujme, tak se sami zaregistrujete na jiném webu.

  A pak teprve vám budou chodit e-maily i odjinud. To, že vám pošlu odkaz, neznamená, že vám zaplaví schránku e-maily mých obchodních přátel. A kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.  

  Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim preferencím. Dále sleduji údaje o vašem využívání e-mailingu  (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), a to proto, abych vám  neposílala některý e-mail opakovaně.

  Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení, maximálně 4 roky. 

  Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím  ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

  ad2) Facebook

  Dáváte souhlas s tím, že vás mohu kontaktovat i na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte se kliknutím na už se mi to nelíbí.

  Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí

 • Fotografie a video záznamy ze seminářů
  Na některých mých živých akcích (workshopech a seminářích), pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na mé kontaktní údaje před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, protože používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Koho využívám pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpěčení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

Wedos.com - hosting webu a správa domén
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika
IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708

Mioweb.cz - poskytovatel šablony prodejního webu
MioWeb s.r.o., Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, Česká republika
IČ: 07458002, DIČ: CZ0745800

Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: info@hanavichi.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že moji spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudu vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.7.2020

V případě jakékoliv změny Zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://hanavichi.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Podívejte se na tuto stránku v libovolné době, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.